Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta aller �� la p��che från svenska till franska

Översätt aller �� la p��che till andra språk