Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta aller (voyager) en avion från svenska till franska

Översätt aller (voyager) en avion till andra språk