Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta allså, alltså från svenska till franska

ipar

Översätt allså, alltså till andra språk