Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta allt går bra från svenska till franska

brabien

Översätt allt går bra till andra språk