Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta allteftersom, så småningom från svenska till franska

Översätt allteftersom, så småningom till andra språk