Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta alors, ce voyage? från svenska till franska

varsois

Översätt alors, ce voyage? till andra språk