Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta alors, raconte ! från svenska till franska

varsois

Översätt alors, raconte ! till andra språk