Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta anniversaire (m) de mariage från svenska till franska

dinton

Översätt anniversaire (m) de mariage till andra språk