Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ansträng dig från svenska till franska

digvous

Översätt ansträng dig till andra språk