Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta anta, godk��nna från svenska till franska

Översätt anta, godk��nna till andra språk