Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta användas till från svenska till franska

Annons
tillà
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt användas till till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018