Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta appara��tre från svenska till franska

Annons
3trois
Annons
Annons
Annons
årans
Annons

Översätt appara��tre till andra språk