Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta apprécié, appréciée från franska till svenska

Annons
Annons

Översätt apprécié, appréciée till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018