Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta apr��s-demain från svenska till franska

sinases

Översätt apr��s-demain till andra språk