Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta arbetsförmedling från svenska till franska

Annons
vidpour
Annons
Annons

Översätt arbetsförmedling till andra språk