Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta arm i arm med från svenska till franska

Annons
medavec
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt arm i arm med till andra språk