Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta arrêté, arrêtée från svenska till franska

dinates
medavec

Översätt arrêté, arrêtée till andra språk