Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta arrête! från svenska till franska

Annons
dinates
Annons
medavec
Annons
Annons
Annons

Översätt arrête! till andra språk