Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta arrête tes conneries !, arrete tes conneries ! från franska till svenska

tesdina
avecmed

Översätt arrête tes conneries !, arrete tes conneries ! till andra språk