Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta arri��re-grand-m��re från svenska till franska

Översätt arri��re-grand-m��re till andra språk