Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta arrivé, arrivée från franska till svenska

Översätt arrivé, arrivée till andra språk