Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta arriver �� l���heure från svenska till franska

Översätt arriver �� l���heure till andra språk