Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta arton, 18 från svenska till franska

8huit
TioDix

Översätt arton, 18 till andra språk