Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta att jag inte gör något från svenska till franska

Översätt att jag inte gör något till andra språk