Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta att s��tta p�� mig från svenska till franska

attque

Översätt att s��tta p�� mig till andra språk