Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta att vänta på dig från svenska till franska

Översätt att vänta på dig till andra språk