Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta att vara lat, inte orka från svenska till franska

Översätt att vara lat, inte orka till andra språk