Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta au 16e si��cle från svenska till franska

motvers

Översätt au 16e si��cle till andra språk