Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta au cours d'��t�� från svenska till franska

dinton

Översätt au cours d\'��t�� till andra språk