Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta au cúur de, au coeur de från svenska till franska

illamal

Översätt au cúur de, au coeur de till andra språk