Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta au musée d'Art Moderne från svenska till franska

Översätt au musée d\'Art Moderne till andra språk