Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta au réveil från svenska till franska

vidpour
härici

Översätt au réveil till andra språk