Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta au supermarché från franska till svenska

àtill

Översätt au supermarché till andra språk