Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta au supermarché från franska till svenska

Annons
Annons
Annons
Annons
àtill
Annons

Översätt au supermarché till andra språk