Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta aucun, aucune från franska till svenska

Översätt aucun, aucune till andra språk