Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta aux chandelles från svenska till franska

aux
medavec

Översätt aux chandelles till andra språk