Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta aux yeux bleus från franska till svenska

Annons
aux
Annons
avecmed
Annons
Annons
Annons

Översätt aux yeux bleus till andra språk