Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta av alla sina krafter från svenska till franska

sinases

Översätt av alla sina krafter till andra språk