Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta avoir de la fi��vre från svenska till franska

Översätt avoir de la fi��vre till andra språk