Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta avoir du mal ������ dormir från svenska till franska

illamal

Översätt avoir du mal ������ dormir till andra språk