Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta avoir l'estomac nou�� från svenska till franska

Översätt avoir l\'estomac nou�� till andra språk