Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta avoir la gorge serrée från franska till svenska

Översätt avoir la gorge serrée till andra språk