Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta avoir la gorge serr��e från svenska till franska

Översätt avoir la gorge serr��e till andra språk