Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta avoir le souffle coup�� från svenska till franska

Översätt avoir le souffle coup�� till andra språk