Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta avoir mal au coeur från svenska till franska

illamal

Översätt avoir mal au coeur till andra språk