Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta avoir rendez-vous från franska till svenska

Översätt avoir rendez-vous till andra språk