Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta avoir un coup de coeur från franska till svenska

Översätt avoir un coup de coeur till andra språk