Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta avoir du mal à från svenska till franska

Annons
Annons
illamal
Annons
Annons
Annons

Översätt avoir du mal à till andra språk