Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta avoir du mal à dormir från franska till svenska

Annons
malilla
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt avoir du mal à dormir till andra språk