Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta avoir l'estomac noué från svenska till franska

Översätt avoir l\'estomac noué till andra språk