Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta avoir le souffle coupé från franska till svenska

Översätt avoir le souffle coupé till andra språk